เรือนอีก้อ(ต่อ)

เครื่องประดับยอดจั่วคล้ายกาแล จะถูกติดตั้งเป็นเครื่องหมายว่าเรือนหลังนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว คล้ายกับการยกช่อฟ้าในวัดไทย

การป้องกันหนูขึ้นไปกินข้างบนยุ้งด้วยวิธีง่ายๆคือใช้ปี๊บ

การป้องกันไก่จิกกินแปลงผักด้วยรั้วไม้ไผ่และตาข่ายที่ติดโดยไม่มีคร่าวบน ไก่จะไม่มีที่เกาะจะบินเข้าไปในแปลงไม่ได้

ถ้วยน้ำชาทำจากกระบอกไม่ไผ่ที่ใช้งานจนสีชาซึมเข้าเนื้อไม้

กรงนกทำจากไม้ไผ่

วิธีเตรียมฟากไม้ไผ่สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง