เรือนอีก้อ (ต่อ)

เรือนอีก้อมีชานในร่มและชานกลางแจ้งสำหรับใช้งานต่างกัน

หลังคาเรือนอีก้อเป็นหลังคาทรงมนิลาหรือปั้นหยาเปิดจั่ว แต่เป็นการเปิดจั่วขนาดเล็ก มุงด้วยหญ้าคาที่มัดเป็นตับก่อนขึ้นมุง

อีก้อวางผังเรือนให้หันหัวนอนไปทางหุบเขา ไม่ว่าจะเป็นทิศอะไร และทางสัญจรจะอยู่ด้านไหน

ผังเรือนอีก้อ แสดงให้เห็นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยของชายและหญิงอย่างชัดเจน มีผนังกั้นส่วนนอน ส่วนของฝ่ายชายอยู่ติดทางเข้าบ้านด้านหน้า มีเตาไฟสำหรับต้มน้ำชา ส่วนของฝ่ายหญิงอยู่ด้านใน มีเตาไฟสำหรับหุงหาอาหารและประตูหลังบ้านซึ่งใช้สำหรับฝ่ายหญิง

ฝาเรือนด้านข้างผายออก ชายคายื่นยาวจนอ่อน ต้องมีเสาอีกแนวหนึ่งเพื่อรับชายคา

โครงหลังคาเป็นไม้จริงในส่วนของโครงสร้างหลัก นอกนั้นเป็นไม้ไผ่ โครงหลังคาจั่วใช้ขื่อพาดหัวเสาเป็นตัวรับน้ำหนักหลังคาผ่านดั้ง แต่ไม่ใช้ตะเฆ่สัน ใช้กลอนพาดจากอะเสไปยังไม้รับกลอนบริเวณหน้าจั่ว

รูปด้านเรือนอีก้อที่แทบมองไม่เห็นฝาเรือนเพราะชายคาคลุมต่ำ

โครงสร้างหลักเช่นเสา คาน ตง เป็นไม้เนื้อแข็ง แปรรูปอย่างง่าย หรือใช้ไม้ท่อนกลมไม่แปรรูป

ส่วนโครงสร้างรองเป็นไม้ไผ่ขนาดไม่ใหญ่

พื้นส่วนมากเป็นฟากไม้ไผ่ บางหลังเป็นไม้กระดาน

โครงหลังคาเรือนอีก้อ ไม้ไผ่เป็นสีดำด้วยเขม่าควันจากเตาไฟ

หลบหลังคาเป็นหญ้าคาใช้ไม้ข้างควายเป็นตัวยึด แต่เทคนิคการยึดไม้ข้างควายซึ่งเป็นไม้จริงนั้นต่างออกไปจากเรือนเครื่องผูกของไทย อีก้อจะเลือกตัดไม้ที่มีกิ่งเล็กใช้เป็นตัวยึดไม้ข้างควาย

เทคนิคการยึดไม้ข้างควายอีกแบบที่ใช้ไม้สลักแทนการใช้ไม้ที่มีกิ่งเล็ก

เทคนิคการยึดไม้ข้างควายด้วยการมัดด้วยหญ้าคา

เรือนอีก้อมีประตูทั้งหน้าและหลังเรือน

มีชานในร่มหรือเติ๋นและชานกลางแจ้ง

สำหรับบ้านริมทางเดินกลางหมู่บ้าน จะมีเติ๋นขนาดใหญ่สำหรับแขกมาเยือน

(หน้าต่อไป)