คำแนะนำการใช้แบบเรียน

 

1. เครื่องที่ใช้เปิดอ่านบทเรียนต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader (ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html )

2. นักศึกษาสามารถเปิดอ่านบทเรียนต่างๆแบบออนไลน์(คลิกซ้าย)หรือดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องได้(คลิกขวา เลือก save target as)

3. สำหรับเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก็สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไฟล์เอกสารไปเปิดอ่านกับเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วได้

 

บทเรียน

1. วัด ความเป็นมา คติความเชื่อและพื้นที่

     - ความหมายและกำเนิดของวัด

     - ชนิด, ระดับและประเภทของวัด

     - มูลเหตุการสร้างวัด

     - สถานะ ความสำคัญและบทบาทของวัด

     - การแบ่งและใช้พื้นที่ของวัดลักษณะต่างๆ

อ่าน วัดในประเทศไทย
2. องค์ประกอบสำคัญในเขตพุทธาวาส    

: เจดีย์

อ่าน  

: ปรางค์

อ่าน  

: องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของปรางค์

อ่าน  

: องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์

อ่าน  

: องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์ วิหาร

อ่าน  

: มณฑป

อ่าน  

: โบสถ์วิหาร

อ่าน  

: โบสถ์วิหารยุคต่างๆ

อ่าน  

: เสมา, กำแพงแก้วและระเบียงคด

อ่าน  
3. องค์ประกอบสำคัญในเขตสังฆาวาส    

: กุฏิ

อ่าน (ยังไม่มีข้อมูล)

: หอฉัน

อ่าน (ยังไม่มีข้อมูล)

: หอไตร

อ่าน  

: ศาลาการเปรียญ

อ่าน  

: ธรรมศาลา

อ่าน  
4. องค์ประกอบสำคัญในเขตธรณีสงฆ์     :      เมรุ อ่าน  
5. สถาปัตยกรรมไทยในวัง อ่าน  
6. บุคคลสำคัญในงานสถาปัตยกรรมไทย อ่าน